מה יקרה איתי אם מחר אכנס למצב של "קומה"?

בעידן בו אנו חיים כאשר מחד, תוחלת החיים עולה ומאידך, אנו חשופים יותר להידרדרות במצבנו כמו: תאונה, מחלות זקנה (כמו: דמנציה), מוגבלות נפשית ומוגבלות שכלית העלולות לפגוע בכושר השיפוט שלנו ניתן פתרון לכל אחד מאיתנו לערוך מסמך ייפוי כוח מתמשך אשר דרכו, תהיה לנו שליטה ונוכל לקבוע כיצד ועל ידי מי יטופלו ענייננו בעתיד כאשר לא נוכל לטפל בעצמנו בכך. ייפוי כוח מתמשך הוא מסמך משפטי המאפשר לכל אדם בגיר, לקבוע כיצד ועל ידי מי יטופלו ענייניו בעתיד כאשר לא יוכל לטפל בכך בעצמו.