Blog

הפרצה בחוק שמאפשרת לגבות דמי תיווך משוכרי הדירות

"אתה תמים"."מה שהיה הוא שיהיה"."החוק לא נועד למקרים שבהם גם השוכר חותם על הסכם תיווך עם המתווך". בשבועות האחרונים אני שומע את האמירות הללו מהרבה קולגות שטוענים שחוק השכירות המעודכן לא מונע ממתווך לגבות דמי תיווך משוכר שחתם עם מתווך על הסכם להזמנת שירותי תיווך על מנת שתהיה לו אפשרות לראות את הדירה - אפילו … המשך קריאת הפוסט הפרצה בחוק שמאפשרת לגבות דמי תיווך משוכרי הדירות

מה יקרה איתי אם מחר אכנס למצב של "קומה"?

בעידן בו אנו חיים כאשר מחד, תוחלת החיים עולה ומאידך, אנו חשופים יותר להידרדרות במצבנו כמו: תאונה, מחלות זקנה (כמו: דמנציה), מוגבלות נפשית ומוגבלות שכלית העלולות לפגוע בכושר השיפוט שלנו ניתן פתרון לכל אחד מאיתנו לערוך מסמך ייפוי כוח מתמשך אשר דרכו, תהיה לנו שליטה ונוכל לקבוע כיצד ועל ידי מי יטופלו ענייננו בעתיד כאשר לא נוכל לטפל בעצמנו בכך. ייפוי כוח מתמשך הוא מסמך משפטי המאפשר לכל אדם בגיר, לקבוע כיצד ועל ידי מי יטופלו ענייניו בעתיד כאשר לא יוכל לטפל בכך בעצמו.